YWDY-2.0
ywdy-1.2
ddd-3

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Görýän zadyňyz, alýan zadyňyzdyr

Näme üçin bizi saýlaýar?

17 ýyllap ýokary derejeli şaý-sepler önümçiligine üns beriň

Bridal Ring

Gelin halkasy

S925 Sterling kümüş şaý-sepleri üçin

Slide Charm Bracelet

Slaýd jadyly bilezik

Ajaýyp Elegance Ins stilleri üçin

Portrait Necklace

Portret monjugy

Şahsy şaý-sepler poslamaýan polat üçin

BIZ hakda

“Yiwu Shangjie Jewelry Co., Ltd.”

"Shangjie Jewelry Co., Ltd." şaý-sepleriň dizaýnyna we önümçilik pudagyna ünsi jemläp, 2005-nji ýylda esaslandyryldy we Hytaýda "ýokary derejeli şaý-sepler ussahanasy" gurmagy maksat edinýär.3500 inedördül metr meýdany eýeleýän 200-den gowrak işgärimiz bar.Bizde 15 sany ajaýyp dizaýner bar New Soňky moda tendensiýalaryny yzarlamak üçin öwrenmek we synlamak üçin Nýu-Yorkorkda, Pari Parisde, Milanda we beýleki moda şäherlerinde köp gezek gezelenç edenler bar.Soňra häzirki gyzgyn tendensiýalary şaý-sepler dizaýny bilen birleşdirip, aýallyk jadysyny doly beýan edip biljek ýokary derejeli şaý-sepleri döretmek üçin.